Obowiązek informacyjny RODO

Administratorami podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest RG Motors sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 156 oraz Renault Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-674) przy ul. Marynarskiej 13. Jeśli ma Pani/Pan jakiekolwiek pytania odnośnie przetwarzania przez nas danych osobowych, prosimy o kontakt pod adresem e-mail dane.osobowe@renault.warszawa.pl lub renault.iod@renault.com.pl. Wskazane adresy mailowe służą do kontaktu we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

W jakim celu i na jakiej podstawie będziemy wykorzystywać Pani/Pana dane?

Pani/Pana dane osobowe zbierane są w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora - art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”), którym jest odpowiedź na kontakt zainicjowany przez wypełnienie i wysłanie formularza oraz udzielanie informacji o świadczonych usługach i sprzedawanych produktach. W przypadku wyrażenia zgody Pani/Pana dane będą przetwarzane również w celu przesyłania informacji handlowych, w tym do zachęcenia do skorzystania z naszych produktów lub usług. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest Państwa dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W ramach realizacji tego celu dane mogą być wykorzystane w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, opartego na profilowaniu, na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest jak najlepsze dopasowanie przesyłanych informacji do Państwa potrzeb i zainteresowań . Dążąc do ciągłego ulepszania naszych usług, chcemy dostarczać tylko potencjalnie interesujące Państwa, spersonalizowane propozycje informacje –.

Na jakiej podstawie i jak długo będziemy wykorzystywać Pani/Pana dane?

Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zadane zapytanie. W przypadku udzielenia zgody na przesyłanie informacji handlowych Państwa dane osobowe będą wykorzystywane do momentu wycofania przez Ciebie zgody.

Komu możemy przekazać Państwa dane?

Dane będą przekazane do podmiotów przetwarzających je na nasze zlecenie, ale tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji ww. celu: podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi IT oraz agencjom marketingowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

Jakie prawa przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych?

Macie Państwo prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz zgłoszenia sprzeciwu, w szczególności w odniesieniu do profilowania. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, dlatego mogą ją Państwo w każdym momencie wycofać (również w zakresie poszczególnych form kontaktu) i nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
W razie realizacji jednego ze swoich praw, prosimy o kontakt wyślij e-mail na adres: dane.osobowe@renault.warszawa.pl lub listem tradycyjnym. Bezpieczeństwo Państwa danych jest dla nas priorytetem, jeśli jednak uznają Państwo, że przetwarzając ich dane osobowe naruszamy przepisy RODO, mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.